-born-in-the1960s:

Marlon Brando

Mel Traxel, 1952
gracefullyvintage:

Rita Hayworth!
lapetitemariniere:

Everything you see I owe to spaghetti.
- Sophia Loren 
Theme